Posau Gofod: Minkie Monster a’r Syrpreis Pen-Blwydd (Welsh edition)


Medium - Minkie 1 WELSH FCO

Brynu o Amazon

Mae gan Minkie Monster broblem. Mae e wedi cael ei wahodd i barti pen-blwydd rhywun, ond dydy e ddim yn cofio pwy. Ac mae ei ffrind Bob yn cuddio – eto. Nawr, mae’n rhaid i Minkie fynd ar siwrne anhygoel i’r blaned Wener i ddod o hŷd i atebion. Ar y ffordd, bydd angen iddo ddefnyddio ei meddwl i ddatrys y problemau caled yn ei ffordd.

Mae’r llyfr yn llawn o dudalenau lliwio, chwileiriau, posau gwahanol a llawer o gêmau eraill. Bydd Posau Gofod: Minkie Monster a’r Syrpreis Pen-blwydd yn helpu eich plentyn i ddatblygu sgiliau rhifedd, darllen a gwybyddol, tra’n rhoi’r siawns iddynt gael dipyn o hwyl hefyd.

Os byddwch yn prynu y llyfr, lawrlwythwch yma:

neu brynu o Amazon!