Posau o Dan y Môr Minkie Monster a’r Trysor Cudd – Llyfr Cymraeg


welshutscover-1000px

Brynu o Amazon

Mae trysor wedi ei guddio o dan y môr!

Mae Minkie yn edrych am y trysor cudd, ond mae’r môr peryglus yn ei ffordd. Tra mae Bob yn aros i ofalu am y llong, bydd Minkie yn gwynebu llawer o heriau wrth nofio’n bell, bell i ffwrdd.

Nawr, yn ogystal â chwilio am aur a thlysau, mae’n rhai i Minkie ddod o hyd i ffordd adref. Ar y ffordd, bydd yn rhai iddo ddatrys llawer o bosau.

Bydd e’n dod o hyd i ffordd ‘nôl? Ydych chi’n gallu ei helpu i ddatrys y posau? Mae Posau o dan y môr: Minkie Monster a’r Trysor Cudd yn lyfr posau apelgar a stori cyffrous i blant. Y tu mewn fe welwch bosau efo llythrennau a rhifau, tudalennau lliwio, posau cysylltu’r dotiau a chwilair yn ogystal â Bob – ffrind Minkie – ar bob tudalen!

Paratowch ar gyfer oriau o hwyl a dysgu gyda’ch plentyn!

Os byddwch yn prynu y llyfr, lawrlwythwch yma:

neu brynu o Amazon!